Impressum & Ochrona Danych

Impressum

Odcisk (automatyczne tłumaczenie, proszę sprawdzić oryginalny tekst w języku niemieckim)

Operator strony internetowej:

Neisse Centre for Contemporary Arts e.V.
Blumenstraße 19
02826 Görlitz

Vereinsregister: VR 11439
Registergericht: Amtsgericht Dresden

Vertreten durch:

Nele Schwarznecker
Katarzyna Plochocka-Masow
Ruben Gallé
Felix Schuster

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 6 MDStV: Lukas Rietzschel, Nele Schwarznecker, Ruben Gallé | info(at)kulturheim.pl

zrzeczenie się

Przedruk, powielanie i powielanie tylko za pisemną zgodą.

zrzeczenie się

1. Treść oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia od odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niestosowaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, chyba że autor może udowodnić, że było to umyślne lub rażąco niedbałe Jest wina

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. Referencje i linki

Opinie i / lub oświadczenia faktyczne powielone na linkowanych stronach są wyłączną odpowiedzialnością danego autora i nie odzwierciedlają opinii autora tej strony. Zasadniczo nie ma prawa do linkowania. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania linków bez uzasadnienia i bez powiadomienia. Treść połączonej strony głównej nie może naruszać obowiązującego prawa (np. Naruszenie prawa karnego, prawa autorskiego, prawa konkurencji, prawa nazewnictwa lub przepisów o ochronie danych). Jeśli istnieją oznaki naruszenia, prosimy o niezwłoczne poinformowanie webmastera.

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („linków”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność wejdzie w życie tylko wtedy, gdy autor będzie wiedział o treści i będzie to technicznie możliwe i uzasadnione dla niego aby zapobiec wykorzystaniu w przypadku nielegalnych treści. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie linkowania na linkowanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły projekt, treść ani autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści na wszystkich linkowanych / połączonych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników w ramach własnej oferty internetowej, a także zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez autora. W przypadku treści niezgodnych z prawem, niepoprawnych lub niekompletnych, a w szczególności szkód powstałych w wyniku wykorzystania lub niestosowania dostarczonych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której następuje odwołanie, a nie ten, który jedynie odwołuje się do odpowiedniej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, do korzystania z grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów stworzonych przez niego lub do korzystania z nielicencjonowanej grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie wyceniane przez osoby trzecie podlegają, bez ograniczeń, przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Samo wspomnienie nie oznacza, że znaki towarowe nie są cenione przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś skierowany. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie powinny, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają w pełni obowiązującej sytuacji prawnej, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.

Polityka prywatności

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zwykle możliwe bez podawania danych osobowych. O ile dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności, o ile to możliwe. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie można całkowicie chronić danych przed dostępem stron trzecich.

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku przez osoby trzecie do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionych informacji promocyjnych, takich jak spam e-mail.

Referencje źródła: Oświadczenie eRecht24


Ochrona Danych

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie tej witryny. Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia poprawnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy twojego zachowania użytkownika.

W każdej chwili masz możliwość uzyskania informacji o danych, które o Tobie przechowujemy lub usunięcia tych danych. Napisz do nas maila. Każda zgoda na przechowywanie i / lub wykorzystanie twoich danych może zostać w dowolnym momencie odwołana. Napisz do nas również e-mail.

Masz również prawo do zgłaszania naruszeń właściwemu organowi nadzorczemu / agencji nadzorczej.

Pliki usług zewnętrznych

Ta strona używa zewnętrznych plików do wyświetlenia strony. Należą do nich Google Web Fonts, biblioteka JavaScript jQuery oraz informacja o plikach cookie, która jest wyświetlana przy pierwszym otwarciu.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google, Cloudflare i BootstrapCDN. Daje to wiedzę, że dostęp do naszej strony internetowej uzyskano za pośrednictwem adresu IP. Pliki są wykorzystywane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Youtube

Możemy zintegrować filmy z platformy „YouTube” firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów

Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „Platforma OS”). Platforma OS służy jako punkt kontaktowy dla pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży. Możesz uzyskać dostęp do platformy systemu operacyjnego pod następującym linkiem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Jak możesz się z nami skontaktować:

+49 177 3686406

 

info@kulturheim.pl

Neiße Centre For Contemporary Arts e.V.